Príslušníci ZaMKIS na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2009


Príslušníci ZaMKIS na medzinárodnom cvičení  Blonde Avalanche 2009
Za účasti príslušníkov z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska sa vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť uskutočnilo štvordňové medzinárodné cvičenie BLONDE AVALANCHE 2009 (PLAVÁ LAVÍNA 2009). Išlo o cvičenie zásahu pri povodniach, v rámci ktorého ženisti na rieke Váh stavali pontónový most, zriaďovali prevozné a plavidlové pracoviská, nacvičovali záchranu topiaceho sa, odstraňovali naplaveniny, ťažili a upravovali vodu a taktiež precvičovali evakuačné a likvidačné práce.
Cieľom cvičenia bolo preukázať schopnosť štábu práporu a národných modulov byť nasadení do oblasti postihnutej prírodnou katastrofou a preveriť schopnosť rýchlej integrácie štábu, jeho spôsobilostí a schopností plánovať, organizovať a vykonávať humanitárnu pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
Do tohto cvičenia sa zapojili aj príslušníci Základne mobilných KIS: kpt. Ing. Vlastimil BORSÍK, rtn. Pavol MOKOŠ, čat. Miroslav HIKL, čat. Radoslav MALAY, čat. Tomáš CUPEC, čat. Marko HERDA, des. Mário ZBORAI, slob. Marek BUBNIAK, slob. Martin MARTANČÍK, slob. Radovan KYSEL, slob. Roland PAVELKA, voj. 2.st. Miroslav SMOLEJ   s cieľom podporiť spojovaciu sústavu mnohonárodného ženijného práporu Tisa, zabezpečiť telefonické spojenie pre veliteľov ženijných jednotiek rozmiestnených v priestore Kráľová nad Váhom prostredníctvom rádioreléového spojenia. Menovaným príslušníkom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu Základne mobilných KIS.
 

Príslušníci ZaMKIS na medzinárodnom cvičení  Blonde Avalanche 2009Príslušníci ZaMKIS na medzinárodnom cvičení  Blonde Avalanche 2009

Autor: por. Ing. Jana BEREŠÍKOVÁ - Dátum: 02.10.2009
Čítanosť: 22884
Verzia pre tlač

Skočiť na menu